About us

Tehin hakda

GUANGZHOU TEXIN ÖSÜŞ CO., LTD,2002-nji ýylda esaslandyryldy.Müşderiniň diňe bir kastor ýa-da tigir däl-de, eýsem sizi goldamak we girdejiňizi artdyrmak üçin 20 ýyllap bu ugurda tejribeli we tejribeli weteran üpjün edijiniň zerurdygyna çuňňur düşünýäris.Teçine hyzmatdaşyňyz bolsun we işde üstünlik gazansyn.Dürli görnüşli önümlerimiz we gyssagly hyzmatymyz sizi gynandyrmaz.

köpräk oka

Önümlerimiz

Kastorlaryň we tigir önümleriniň doly görnüşi bar.

Techin tarapyndan iberilen her bir önüm, berk önümçilik ädimlerine laýyklykda öndüriler.Size gowşurylan önümleriň hünärli bolmagyny we islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini edýäris.

Tehniniň hyzmatlary elmydama goşmaça ýol geçýär

Kastorlara we tigirleriň lomaý satyjylaryna tükeniksiz wagt ýitirmek bolmaz.Tehniniň maksady, bu pudakdaky hünärmeni bilen oturmaga we dynç almaga mümkinçilik bermek.Söwda önümleri, resmileşdirmek we logistika we ş.m. ýaly ähli işler barada alada edip bileris, geňeşçimiz size ähli söwda ösüşi barada habar berer.

 • Whether you want to have your logo engraved on the castor or want to design it differently, we can help you.

  OEM & ODM bar

  Logotipiňizi kastorda ýazmak isleseňiz ýa-da başgaça dizaýn etmek isleseňiz, size kömek edip bileris.
 • If you don’t need additional designs, just the finished products, we have the inventory to support fast delivery.

  Çalt eltip bermek

  Goşmaça dizaýn gerek däl bolsa, diňe taýýar önümler, çalt eltip bermek üçin sanawymyz bar.
 • If you want to wholesale castor and wheels, we support a minimum order quantity of one carton for the first order.

  Pes MQQ bilen başlaň

  Kastor we tigirleri lomaý satmak isleseňiz, birinji sargyt üçin iň az sargyt mukdaryny goldaýarys.

30+ ýurtdan bagtly müşderilerimiz