Önümler

Tormoz agyr ýük gök elastik tigir kastor

Gysga düşündiriş:


 • Tigiriň diametri:125mm 160mm 200mm
 • Capük kuwwaty:200- 300 kg
 • Tigir materialy:Elastik kauçuk plastmassa zolak
 • Rulman:Düz, rolikli, top göteriji goşmaça
 • Reňk:Mawy çal gara islege bagly
 • Önümiň jikme-jigi

  3D çyzgy

  Haryt bellikleri

  Jaý basylan polatdan sink bilen örtülen, goşa top ýaryşy kellesi, tozan geçirmeýän möhürden ýasalýar

  Tigirler sessiz we aşaga çydamly tebigy elastik rezin materiallardan ýasalýar we import edilýän ýelim önümi has durnukly we ömri tygşytlamak üçin doňan tigir ýadrosy bilen baglanyşdyrylýar.

  Coreadro ýokary güýçli neýlondan (PA) ýasalýar we tigir ýadrosy ýadawlyga we stresiň ýarylmagyna çydamlydyr.

  Önümiň ýokary çeýeligi, zarba siňdirilmegi we ýassygy, ultra-ümsüm, ultra-aşgazan, garrylyga garşylyk, pes temperatura garşylygy, radiasiýa garşylygy we uzak ömri ýaly gowy häsiýetleri bar.

  Temperatura aralygy: -40 ℃ - + 80 ℃

  Tehniki maglumatlar

  ITEM NOOK. Tigiriň diametri Tigir giňligi Jemi beýiklik Iň ýokary tabak ölçegi Bolt deşik aralygy Bolt ölçegi Capük kuwwaty
    mm mm mm mm mm mm kg
  H.SB01.R13.125 125 50 178 135 × 110 105 × 80 11 200
  H.SB01.R13.160 160 50 205 135 × 110 105 × 80 11 250
  H.SB01.R13.200 200 50 245 135 × 110 105 × 80 11 300

  Arza

  Endokary derejeli trolleýbuslar, elektronika senagaty, ammar we logistika, zawodda işlemek, tehnika we enjamlar we beýleki ugurlar.

  38. High End Trolley

  Endokarky trolleý

  18. Electrical Equipment

  Elektrik enjamlary

  27. Warehousing Logistics

  Ammar logistikasy

  22. Industry Production

  Senagat önümçiligi

  28. Machinery and Equipment

  Enjamlar we enjamlar

  29. Logistics Handling

  Logistika bilen işlemek

  16. Textile Industry

  Dokma senagaty

  14. Display Rack

  Rack görkez

  Sargytlar hakda

  Gaplamak

  Önümleriň gowy ýagdaýda bolup biljekdigini we ýük daşamakda zeper ýetmezligini üpjün etmek üçin gaplama hyzmatyny edýäris.Adatça önümler kartonlara ýa-da agaç paletlere gaplanar.Gaplamak üçin öz talaplaryňyz bar bolsa, talap edilişi ýaly edip bileris.

  Eltip bermek

  Köpçülikleýin sargyt üçin adatça gurşun wagty 30-40 gün bolýar, ýöne sargyt mukdary ýeterlik bolsa 30 günüň içinde eltip bolýar.Şeýle hem elýeterli önümleri hödürleýäris, sargyt we tölenenden soň eltip bermek derrew tertipleşdirilip bilner.Mysal barada aýdylanda, adatça gowşuryş wagty 5-7 gün.

  Shük daşamak üçin size amatly we amatly ýaly dürli görnüşleri hödürleýäris, ýöne müşderilerimiziň köpüsi beýleki ulag serişdelerinden has arzan we has ygtybarly deňiz bilen ibermegi saýlaýarlar.

  Satuwdan soň hyzmat

  Satuwdan soňky hünär we hemmetaraplaýyn hyzmatlary edýäris.Satyn alanyňyzdan soň önümi gurnamak we hili barada haýsydyr bir mesele bar bolsa, biziň bilen habarlaşmagyňyzy hoşal edýäris we hünärmen satyjymyz çözgütleri tapmak üçin elimizden gelenini eder.

  Şahadatnamalar

  Bize ISO 9001: 2000 halkara hil tassyklamasy baha berildi we önümimiziň hiliniň halkara ülňülerine we müşderiniň hünär talaplaryna laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin REACH, ROHS, PAHS, En840 şahadatnamalary aldyk.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Häzirki wagtda mazmun ýok

  Degişli önümler