Biz bilen habarlaşyň

Biz bilen habarlaşyň

Satyş topary

Satuw toparymyz baha we ýük daşama hasaplamalarynda size kömek edip biler we olar esasan satuwdan öňki meseleleri çözýärler.

Salgysy:1008, ianian Plaza, 33 Jian She Liu Ma ýoly, ýuexiu etraby, guanç Guangzhouou, HHR

Tehniki goldaw

Tehniki toparymyz önümiňizi özleşdirmäge we dizaýn etmäge kömek edip biler we olar esasan satuwdan soňky meseleleri çözýärler.

Salgysy:1002, ianian Plaza, Jian She Liu Ma ýoly, ýuexiu etraby, guanç Guangzhouou, HHR

Şu gün satuwyňyzy artdyryň

Size zerur zat, kastor we tigir pudagynyň hakyky weterany.Techin meýdançada 1-nji bolmaga kömek etsin.

Telefon: + 86-020-38868783

Telefon: + 86-020-38868783

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň