Taryhymyz

Taryhymyz

Biz buýsanýan sanlar

Halkara bazarynda tanymal bolmasa-da, soňky 20 ýylda mirasymyz sebäpli geljekde bir gün markamyzyň bütin dünýäde tanaljakdygyna şübhe ýok.

Kastor we tigir lomaý söwdasy hiç haçan aňsat däl, ýöne önümlerimize ýeterlik derejede ynamymyz bar we bu sanlar halkara bazaryndaky ösüşimize şaýatlyk edýär, işewür hyzmatdaş bolmak isleýärsiňizmi?

100+

Müşderiler bagtly

30+

Countriesurtlardan

20+

Ýaşynda

150+

Üstünlikli taslama

10,000+

Zawodyň ululygy

8000000+

Öçüriň

Missiýanyň beýany

Missiýanyň beýany: Tigir we kastor üpjün edijilerine üstünlikli, bäsdeşlige ukyply,

teker we kastora netijeli girişarzan bahadan öndürijiler.

Döredildi

Iýun 2002

Dolandyryş

Ksing ututong

Esasy önümler

Kastorlar, tigirler, degişli enjamlar, ulag enjamlary