Önümler

“Swivel” ekiz tigirli mebel kastor

Gysga düşündiriş:


 • Tigiriň diametri:30mm 40mm 50mm
 • Capük kuwwaty:20-40 kg
 • Tigir materialy:Plastmassa
 • Reňk:Gara ak çal
 • Önümiň jikme-jigi

  3D çyzgy

  Haryt bellikleri

  • Tigirler zäherli we yssyz bir sanjym galyplaýyş prosesinde ýokary güýçli we berklik neýlon materialdan ýasalýar.Bu ekologiýa taýdan arassa materialdyr.Kislotalar, aşgarlar we ýaglar ýaly organiki erginler tigirlere diýen ýaly täsir etmeýär we çyglylygy gurşawyna täsir etmeýär.
  • Temperaturany ulanmak: -15-80 ℃

  Tehniki maglumatlar

  ITEM NOOK. Tigiriň diametri Jemi beýiklik Iň ýokary tabak ölçegi Bolt deşik aralygy Bolt ölçegi Capük kuwwaty
    mm mm mm mm mm kg
  F01.030-P 30 45 42 × 42 32 × 32 5 20
  F01.040-P 40 55 42 × 42 32 × 32 5 25
  FO1.050-P 50 65 42 × 42 32 × 32 5 40

  Arza

  Plastinaly goşa tigirli mebel kastor, esasan öý ýa-da ofis enjamlarynda ulanylýar.Oturgyç, kiçijik enjam, şkaf, oturgyç, ofis oturgyjy, iş stoly, stol, dolly üçin amatly.

  3. Couch

  Düşek

  5. Cabinet

  Ministrler Kabineti

  7. Office Chair

  Ofis başlygy

  8. Work Bench

  Iş skameýkasy

  10. Dolly

  Dolly

  6. Chair

  Başlyk

  9. Table

  Tablisa

  12. Household Appliance

  Öý enjamlary

  Sargytlar hakda

  Gaplamak

  Önümleriň gowy ýagdaýda bolup biljekdigini we ýük daşamakda zeper ýetmezligini üpjün etmek üçin gaplama hyzmatyny edýäris.Adatça önümler kartonlara ýa-da agaç paletlere gaplanar.Gaplamak üçin öz talaplaryňyz bar bolsa, talap edilişi ýaly edip bileris.

  Gaplamak

  Önümleriň gowy ýagdaýda bolup biljekdigini we ýük daşamakda zeper ýetmezligini üpjün etmek üçin gaplama hyzmatyny edýäris.Adatça önümler kartonlara ýa-da agaç paletlere gaplanar.Gaplamak üçin öz talaplaryňyz bar bolsa, talap edilişi ýaly edip bileris.

  Satuwdan soň hyzmat

  Satuwdan soňky hünär we hemmetaraplaýyn hyzmatlary edýäris.Satyn alanyňyzdan soň önümi gurnamak we hili barada haýsydyr bir mesele bar bolsa, biziň bilen habarlaşmagyňyzy hoşal edýäris we hünärmen satyjymyz çözgütleri tapmak üçin elimizden gelenini eder.

  Şahadatnamalar

  Bize ISO 9001: 2000 halkara hil tassyklamasy baha berildi we önümimiziň hiliniň halkara ülňülerine we müşderiniň hünär talaplaryna laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin REACH, ROHS, PAHS, En840 şahadatnamalary aldyk.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler